'Patrioci codzienności': Niecodzienna wystawa w Państwowym Muzeum Etnograficznym /relacja/

2016-12-23 | Iwona Burzyńska
Plakat wernisażu

Wielbiciel "dzikiej kuchni", badacz mniejszości wyznaniowych, organizatorka festiwalu dla dzieci. Poznajcie patriotów naszej codzienności!

21 grudnia w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy, która podsumowuje projekt "Patriotyzm codzienności – rzeczy niepospolite", realizowany od połowy roku przez stołeczne Muzeum dla Dzieci.  W ciągu ostatnich miesięcy zespół badaczy  przeprowadził szereg rozmów i spotkań z ludźmi, którzy swoimi działaniami na rzecz wspólnego dobra zasługują na miano "Patriotów codzienności”. Przygotowana specjalnie na potrzeby wernisażu interaktywna instalacja, pozwala udostępnić szerszej publiczności dorobek i rezultaty aktywności laureatów prestiżowego wyróżnienia. To także świetna okazja do poznania bliżej historii, która kryje się za każdą z tych  (nie)zwykłych osób.

 

10 bohaterów, 10 poruszających opowieści

Zaszczytne tytuły "Patriotów Codzienności” otrzymali: 

  • Maciej Klósak, Dariusz Skonieczko –  "Vivat Polonia - Kamerun 2016"
  • Beata Kuracińska z Fundacji  ARTmosphere
  • dr Maja Głowacka z Pracowni Edukacji Żywej
  • Paweł Sroczyński z Fundacji Cohabitat
  • Kaja Prusinowska założycielka teatrzyku Słuchaj uchem
  • ostatni tradycyjny sieciarz Ginter Ryborz
  • Longin Graczyk z Fundacji Ari Ari
  • etnobotanik dr Łukasz Łuczaj
  • Anna Walczyk z Fundacji Anny Walczyk
  • Maria Huma z Fundacji Kupuj odpowiedzialnie.

 

Każda z tych uhonorowanych postaci odznacza się niezwykłym zaangażowaniem w rozwój sfery życia publicznego, przyczynia się do budowania wspólnej tożsamości oraz stara się krzewić w społeczeństwie obywatelskie postawy. Patriotyzm w ich wydaniu epatuje pracą na rzecz lokalnej ludności, która owocuje kulturalnymi, edukacyjnymi czy historycznymi programami. Często z narażeniem własnego życia wyruszają do miejsc ogarniętych wojennymi konfliktami i starają się  tam przeciwdziałać społecznym patologiom.

 

Od pomocy humanitarnej do warsztatów przyrodniczych

Przykładem takiej heroicznej walki z międzynarodowym wyalienowaniem jest Fundacja Anny Walczyk, która niesie pomoc humanitarną i charytatywną ofiarom klęsk żywiołowych i zbrojnych interwencji. Zajmuje się  działaniami informacyjnymi, oświatowymi na rzecz rozwoju demokracji. Wspiera mniejszości narodowe i etniczne w dążeniu do swoich praw.

Obecna na otwarciu Kaja Prusinowska na potrzeby wystawy zaprezentowała zabawki i artefakty, które wykorzystuje w stworzonym wspólnie z mężem teatrzyku Słuchaj uchem. O potrzebie obcowania z naturą zarówno dzieci i dorosłych mówiła Maria Głowacka z Pracowni Edukacji Żywej: 

My zabieramy dzieci do lasu i uważamy, że jest to niezmiernie ważne (…). Tak naprawdę przyroda daję nam nieograniczone bogactwo i możliwości bycia w niej, cieszenia się nią i właśnie rozwijania.

Z kolei, przedstawicielka Fundacji Kupuj odpowiedzialnie zachęcała do przemyślanych zakupów oraz o zwracanie szczególnej uwagi na pochodzenie i warunki produkcji wybieranych przez nas artykułów.

Przypadek Gintera Ryborza to nie tylko przykład codziennego patriotyzmu, ale to przede wszystkim jednoosobowa skarbnica wiedzy na temat historii minionych pokoleń i śląskiego regionu. Podarował muzeum wiele rekwizytów towarzyszących mu w jego pracy m. in. sprzęt i akcesoria niezbędne do własnoręcznego wyrabiania sieci czy gotowe już sieci rybackie.

Beata Kuracińska jako organizator międzynarodowego festiwalu Kids Love Design! upomina się o prawa dziecka do poznawania sztuki wszystkimi zmysłami – zwłaszcza poprzez dotyk, ponieważ uważa dziecko za równouprawnionego konsumenta kultury. 

Etnolog, badacz mniejszości wyznaniowych i narodowych Longin Graczyk skupia się na pomocy osobom wykluczonym z powodu swojej niepełnosprawności. Podróżując po postradzieckich krajach, dostrzega ogromną potrzebę wcielania na tych terenach rozmaitych projektów o charakterze pomocowym, oświatowym czy kulturowym. Sam stara się realizować swoją wizję współpracy na płaszczyźnie codziennej komunikacji społecznej.

Łukasz Łuczaj dał się poznać jako wielbiciel „dzikiej kuchni”, wielki znawca szaty roślinnej oraz założyciel kwietnych łąk (Pietrusza Wola na Podkarpaciu). Kieruje się zasadą „prostego życia”, która w jego przypadku urzeczywistniła się na poziomie promowania organicznych darów natury i prowadzeniu badań naukowych wraz z różnego rodzaju warsztatami przyrodniczymi i survivalowymi.

Inicjator Fundacji Cohabitat, Paweł Sroczyński od lat angażuje się w tworzenie projektów naturalnych siedlisk dla ludzi (habitatów), wykorzystując przy tym zasady funkcjonowania ekosystemów.

Maciej Klósak i Dariusz Skonieczko swoją wyprawą do Kamerunu śladami XIX-wiecznego podróżnika Stefana Szolc-Rogozińskiego, przyczynili się do przypomnienia światu wyczynu polskiego odkrywcy i humanisty. Ci ludzie naprawdę starają się zmieniać nasz świat na lepszy!

Wystawie towarzyszą różnego rodzaju pomoce edukacyjne przygotowane z myślą nie tylko o najmłodszych odbiorcach, ale także o tych nieco starszych. Organizatorzy opracowali specjalne lekcje muzealne wraz z dostępnymi na stronie projektu  materiałami multimedialnymi. Ekspozycja  będzie otwarta dla zwiedzających w Muzeum dla Dzieci do 15 lipca 2017 r.